Jongeren schetsen groene stad in 2040

Investeer in groen in de stad en leg groene daken aan. Dit zijn twee aanbevelingen uit de winnende inzending voor de Atlas van de Toekomst. Hierin schetsen 2.500 scholieren tussen 12 en 15 jaar de ruimtelijke indeling van Nederland in 2040.

Welke steden zullen groeien? En hoe gaan we om met klimaatverandering? In het Jaar van de Ruimte denken veel mensen na over de ruimtelijke toekomst van ons land. Zo ook ruim 2.500 scholieren tussen 12 en 15 jaar tijdens hun aardrijkskundelessen.

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap organiseerde de leerlingenwedstrijd ‘Atlas van de Toekomst’. Leerlingen maakten een kaart van hún Nederland in 2040 en illustreerden dit met tekeningen van de veranderingen in de eigen leefomgeving.

Duurzaam
Volgens de deelnemers leven we in 2040 in een duurzaam Nederland. Denk aan wind- en zonne-energie, aan groene daken en moestuinen. De kans op overstromingen is toegenomen, maar we zijn welvarend genoeg om dijken op te hogen en de Deltawerken aan te passen.

Winnaar van de wedstrijd is klas B1 van het Melanchthon Schiebroek. Als meest waarschijnlijke en meest gewenste scenario zien zij het scenario Groen en concentratie – De duurzame stad. De uitkomsten zijn gebundeld in een brochure. Deze geeft aan wat de ruimtelijke opgaven zijn volgens jongeren.

Winnaars klas B1 Melanchthon met burgemeester Jorritsma. (Foto: Bouwend Nederland)