Kabinet investeert in toezicht in natuurgebieden

Het kabinet investeert vanaf 2015 jaarlijks €100.000 in de opleiding van buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in particuliere natuurgebieden. Deze groene boa’s zijn aangesteld om te voorkomen dat de natuur in hun gebied wordt verstoord of vernield.

De groene boa’s kunnen daarnaast met hun kennis van het buitengebied de politie in specifieke situaties assisteren. De politie staat de boa’s ter zijde als er sprake is van geweld en zware criminaliteit.

Groene boa’s worden in hun dagelijks werk veelvuldig geconfronteerd met overtredingen op het terrein van milieuwetgeving, bijvoorbeeld dumping van (drugs)afval, en andere zaken, zoals stroperij, illegaal wapenbezit wegens de illegale jacht en autokraken.

In totaal zijn er ongeveer 275 groene boa’s in dienst van particuliere werkgevers. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken: „Kwetsbare natuurgebieden, zoals de Veluwe, moeten goed beschermd worden, zodat bezoekers er plezier aan kunnen blijven beleven. Voor het toezicht zijn goed opgeleide mensen cruciaal.”

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie noemt goede afspraken over het toezicht in het buitengebied van groot belang.

Minister Opstelten en staatssecretaris in gesprek met twee groene boa’s.