Kansen voor bomen in landbouw

Op het symposium ’Bomen over Bomen’ van 21 mei in Bunschoten presenteerden verschillende sprekers uit wetenschap en praktijk de nieuwste toepassingen van bomen in de landbouw.

Het symposium werd georganiseerd ter afsluiting van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, stichting Duinboeren en Brabants Landschap. Het was tevens de startbijeenkomst van de Nederlandse tak van de Europese belangenorganisatie voor agroforestry (EURAF).

Vooral uit de veehouderij is er veel interesse om bomen in de bedrijfsvoering in te zetten. Wilgen zijn een welkome aanvulling op een geiten- of melkveebedrijf. De houtsnippers zijn er voor energieopwekking of strooisel in de stal, voor geiten (takken) en koeien (bladeren) een goede en gezonde bron van voedingsstoffen.

Bij vrije uitloopkippen of kalkoenen kunnen heel goed fruitbomen toegepast worden. De dieren zorgen voor bemesting en ruimen schadelijke insecten en bladafval op. Hierdoor krijgen schimmels geen kans. Andersom zorgen fruitbomen in een kippenuitloop voor beschutting, waardoor de dieren zich veiliger voelen en de uitloop beter gebruiken.

Meer informatie over de toepassing van bomen in het agrarisch landschap vindt u op de website van het praktijknetwerk voederbomen.