De Boomkwekerij Kennisproject groene baten zoekt nog financierders

  Kennisproject groene baten zoekt nog financierders

  0

  Royal FloraHolland, iVerde en Wageningen Plant Research ontwikkelen instrumenten om baten van stedelijk groen beter te benutten, maar ze zoeken hiervoor nog financiering vanuit het bedrijfsleven.

  Dat werd duidelijk tijdens een kennissessie over het project ’Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten’, dinsdag in Den Haag. Dit project loopt tot en met volgend jaar, maar voor 2016 komt het nog €10.000 tekort en voor 2017 €15.000.

  Het project is onderdeel van De Groene Agenda, een programma dat vanuit het Topsectorenbeleid loopt om groen beter te verwaarden voor alle belanghebbenden. Het bedrijfsleven moet 50% van de kosten betalen, pas daarna draagt de overheid 50% bij.

  Programmamanager Albert Haasnoot (Royal FloraHolland) riep tijdens de kennissessie bedrijven op om bij te dragen aan de voortgang van het project. „Als er geen financiering komt vanuit het vak, moeten we het project helaas inperken en komen er minder resultaten uit.”

  Beste producten voor nu en toekomst
  Het project is anderhalf jaar geleden begonnen. Tot dusver is er een literatuurstudie uitgevoerd naar effecten van klimaat en groen in stedelijk gebied. Studenten onderzoeken nog wat de beste boomkwekerijproducten voor dat gebied nu en in de toekomst zijn.

  Bedoeling is om alle kennis via bijvoorbeeld factsheets en soortentabellen beschikbaar te maken voor iedereen die stedelijk groen toepast.

  Den Haag draagt jaarlijks €30.000 bij aan dit project. Leendert Koudstaal van deze gemeente, tevens voorzitter van Intergemeentelijke Studiegroep Bomen, legt in vakblad nr. 23 uit waarom investeren zo belangrijk is, en vooral wat dit voor kwekers en gemeenten oplevert.

  Na de kennissessie leidde gemeentelijke groendeskundige Leendert Koudstaal (midden, met rode jas) de deelnemers rond langs diverse aanplanten in Den Haag, zoals hier langs de Hofvijver.