’Klimaatatlas maakt knelpunten zichtbaar’

De klimaatatlas maakt inzichtelijk waar de knelpunten in gemeenten liggen, als het gaat om wateroverlast, droogte en hittestress. Tijdens de Groendag in Hoorn op 6 februari hield Jan Wijn van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier een pleidooi om de atlas te gaan gebruiken.

Op www.hhnk.klimaatatlas.net heeft het hoogheemraadschap voor alle dertig gemeenten binnen haar beheersgebied – alles boven het Noordzeekanaal t/m Texel – de potentiële klimaatproblemen in kaart gebracht. Per thema is een aparte kaart gemaakt waarop gemeenten kunnen zoeken. Zo geeft de kaart met wateroverlast aan welke straten en terreinen onder zullen lopen wanneer er een piekbui van 100 mm in twee uur valt.

Bomenkaart
Ook is er een bomenkaart gemaakt, waarin inzichtelijk is gemaakt waar er bomen staan, zowel op gemeentelijk als particulier terrein. De bomen zijn onderverdeeld op hoogte. Door deze kaart naast bijvoorbeeld de kaart met hittestress te leggen, wordt het verkoelende effect van bomen zichtbaar.

Hittestress-kaart
Op de kaart met hittestress geven de rode plekken aan waar de temperatuur het meeste oploopt op warme dagen.

Jan Wijn, senior adviseur klimaatbestendigheid bij het Hoogheemraadschap Noorderkwartier, legde uit dat de kaarten dienen ter bewustwording. „Gemeenten kunnen nu redelijk eenvoudig zien waar de knelpunten liggen.’’ Het hoogheemraadschap wil eerst met de dertig gemeenten in gesprek over de klimaatproblemen, daarna zouden de kaarten ook kunnen dienen om met andere partijen als woningbouwverenigingen en het bedrijfsleven in gesprek te gaan. „We hebben in ieder geval nu allemaal dezelfde basisinformatie in handen.’’

Landelijk overzicht klimaatatlassen
Het hoogheemraadschap is niet de enige die een klimaatatlas heeft samengesteld. Ook andere waterschappen, gemeenten en provincies hebben de klimaatproblemen op dezelfde manier in kaart gebracht. Op dezelfde website vind je een landelijk overzicht met klimaatatlassen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties