Klimaatverandering leidt tot meer investering waterschappen

De waterschappen gaan de komende jaren zo’n €100 miljoen per jaar meer investeren, met name om de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer op te vangen. Met deze investeringen spelen de waterschappen in op de gevolgen van de klimaatverandering, en proberen deze ook te beperken.

De waterschappen moeten investeren om in te spelen op ontwikkelingen zoals extremer weer, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting en aangescherpte milieunormen. Uit gegevens van de waterschappen blijkt dat zij samen gemiddeld €1,5 miljard per jaar investeren in de periode 2019-2022. Dat is zo’n €100 miljoen per jaar meer dan in de plannen die voor de komende vier jaar werden gemaakt.

Dweilen met de kraan open

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: „Als waterschappen merken we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering als eerste in ons dagelijks werk. We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het vasthouden van water in tijden van droogte. Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom hebben we een ambitieus klimaat- en energiebeleid, waarbij we duurzame energie opwekken en inzetten op een meer circulaire economie. Door als sector klimaatneutraal te zijn in 2025, willen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord dat nog zal worden afgesloten.”

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties