‘Bijvriendelijk beheer goedkoper dan traditioneel beheer’

Steeds meer beheerders van gemeentelijk groen zijn geïnteresseerd in bijvriendelijk beheer. Maar wat kost dat nu eigenlijk en wat levert het op ten opzichte van traditioneel gazonbeheer? Groene Cirkel Bijenlandschap heeft dit overzichtelijk op een rij gezet in een nieuwe brochure. Hieruit blijkt dat bloemrijk gras vaak goedkoper is dan strak gemaaid gazon.

De brochure ‘Kosten en baten bijvriendelijk beheer’ is bedoeld om ambtenaren en bestuurders te inspireren in hun gemeente aan de slag te gaan met bijvriendelijk beheer. De behoefte aan een dergelijke brochure waarin expliciet aandacht is voor beheerkosten, kwam naar voren tijdens bijeenkomsten met groenbeheerders.

In een groot aantal overzichten laten de samenstellers zien hoe de berekening van de kosten tot stand is gekomen, waarbij gekeken is naar onder andere het type maaimachine, de maaifrequentie, maaien/snoeien van randen, afvoeren maaisel of hout, gefaseerd maaien, dunnen bosplantsoen, lobben afzetten en versnipperen.

Voorbeeld
In tegenstelling tot een gazon levert een bloemrijke zoom langs een bosplantsoen voedsel- en nestelgelegenheid voor bijen en andere bestuivers op. Lobben (inhammen) zorgen voor extra beschutte plekken waar de insecten ook bij ongunstig weer kunnen foerageren. Het bloemrijk gras wordt twee keer per jaar gemaaid, waarna het maaisel na twee tot drie dagen wordt afgevoerd. Iedere vijf jaar wordt in het bosplantsoen een derde van de rand afgezet om lobben te maken. De rest wordt iedere vijf jaar uitgedund. Iedere twee jaar worden overhangende takken gesnoeid.

De beheerkosten voor bosplantsoen met gazon bedragen €19 tot €31 per are per jaar en de beheerkosten voor bosplantsoen met bloemrijke zoom en lobben €13 tot €21 per are per jaar. Deze kosten hebben betrekking op respectievelijk drie meter bij 10 meter gazon of bloemrijk gras en zeven meter bij tien meter bosplantsoen per are.

Aandachtspunten
De brochure gaat ook in op speciale aandachtspunten. Zo is het optimaal wanneer bijvriendelijk beheerde plekken onderdeel vormen van een groter ecologisch netwerk bestaande uit Bed&Breakfast-gebieden, verbindend landschap en bij-tankstations. Bijen hebben naast voedselgebieden nestlocaties nodig. De meeste soorten nestelen in de grond, maar er zijn ook soorten die gebruik maken van kleine holtes in hout en stengels. Gefaseerd maaien spaart een deel van de vegetatie gespaard, waardoor voedselbronnen en nestgelegenheid in tact blijven, ook in de winter.

Meer informatie
De brochure is tot stand gekomen door bijdragen van Wageningen Environmental Research, Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, gemeente Nieuwkoop, gemeente Zoeterwoude, gemeente Zoetermeer, gemeente Leiden, EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting.

De brochure kan als pdf gedownload worden (5,6 MB) of kan worden besteld bij Hannie Korthof, h.korthof@odwh.nl of Annette Piepers, aag.piepers@pzh.nl Contactpersoon voor inhoudelijke vragen en opmerkingen: Anjo de Jong, anjo.dejong@wur.nl

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties