Kracht van groen in leeromgeving

Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar bij Rijksuniversiteit Groningen, gaat op een bijeenkomst van Greenport Aalsmeer in op de kracht van groen in een leeromgeving.

Via een aantal onderzoeken toonde Van den Berg aan dat groen een duidelijke meerwaarde heeft voor het welzijn en de gezondheid van kinderen. Zo blijkt groen bijvoorbeeld de leerprestaties van kinderen te verbeteren en leiden groene speelpleinen tot gevarieerder speelgedrag.