Krik uw bomenkennis op met de NDV

De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) geeft dit jaar weer cursussen waarmee u uw kennis van bomen en heesters kunt uitbreiden. Alle drie de cursussen beginnen in maart.

De zogenoemde A-cursus ’Inleiding tot de Dendrologie’ behandelt het veel toegepaste houtige sortiment. De B-cursus ’Dendrologie voor gevorderden’ behandelt een uitgebreider sortiment bomen en heesters. Zo komen ook soorten als Cercidiphyllum, Parrotia en Quercus cerris aan bod.

Plantengeografie
De C-cursus ’Vervolgcursus Dendrologie’ behandelt ook de plantengeografie met daarin onderwerpen als de IJstijden, exoten, de verspreiding van plantengeslachten op het Noordelijk halfrond en de flora van China, Korea, Japan en Turkije. Deze cursus heeft een meer wetenschappelijk karakter.

Cursus op maat
De A- en B-cursus vinden plaats in Amsterdam (Arboretum De Nieuwe Ooster), Eindhoven (Helicon) en Velp (Larenstein). De C-cursus wordt in het Von Gimborn Arboretum in Doorn gegeven. Ook kan de NDV voor uw bedrijf of organisatie een cursus op maat verzorgen.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden: www.dendrologie.nl.