Kruisspin weer op één bij spinnentelling, aantal neemt af

Voor de achtste keer op rij is de kruisspin de meest getelde spin in Nederland. Het aantal kruisspinnen neemt echter al een aantal jaren af. Nieuwkomers zijn de valse wolfspin en de marmertrilspin.

Op 19 en 20 september werd de ‘Spinnentelling 2020’ gehouden. De top drie is exact hetzelfde als vorig jaar: 1. kruisspin (984 exemplaren in 164 tuinen) , 2. grote trilspin (474 exemplaren in 117 huizen) en 3. venstersectorspin (434 exemplaren in 75 tuinen). De kruisspin is voor de achtste keer op rij de winnaar, maar de spin vertoont wel een duidelijk afname over de jaren heen.

Dalende trend

Ondanks dat de kruisspin al acht keer op rij het meest gezien wordt in Nederlandse tuinen, gaat het dus niet goed met deze soort. De spinnentellingen laten een flinke dalende trend zien als we het aantal waargenomen spinnen per tuin op een rij zetten.

De kruisspin is weer als eerste geëindigd, maar het aantal kruisspinnen loopt sterk terug. (Foto: Marlies Rotteveel)

In 2015 werden er gemiddeld per tuin 24 kruisspinnen waargenomen en in 2016 waren dat er zelfs 37. De getallen hierna zijn veel lager: 15 in 2017, 8 in 2018 en 6 in 2019 en 2020. Deze flinke achteruitgang van één van onze meest algemene spinnen is ook in andere Europese landen waargenomen. Naar de oorzaken hiervan is het gissen. Het kan te maken hebben met klimaatverandering, en dan met name de droogte van de laatste jaren, en de daarmee samenhangende hoeveelheid beschikbaar voedsel.

Exoten

Tijdens de tuintelling is dit jaar voor het eerst een marmertrilspin gevonden. Deze soort is pas tien jaar geleden voor het eerst in ons land gevonden, in kassen. Hij is nu al bekend uit vrij veel gebouwen, bijvoorbeeld tuincentra. De spinnentelling kan gaan uitwijzen of deze spin op termijn ook veel van onze huizen gaat koloniseren, net als de grote trilspin. Ook de grote steatoda is een voorbeeld van een exotische spin die steeds meer in gebouwen wordt gevonden en die dus ook tijdens de spinnentelling een steeds hoger plekje zal gaan innemen.

Een andere spin die dit jaar voor het eerst is gezien tijdens de spinnentelling is de valse wolfspin, in twee tuinen. Deze grote soort is in 2007 voor het eerst in Nederland aangetroffen. Oorspronkelijk komt ze uit het Middellandse Zeegebied en het vermoeden is dat ze vooral door de mens naar nieuwe plekken wordt vervoerd. Het is in ons stedelijk gebied inmiddels zo warm geworden, dat deze spin er kan overleven en populaties kan opbouwen. Ook deze soort zullen we vaker gaan tegenkomen bij toekomstige spinnentellingen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties