Tuin en Landschap nieuws Landelijk onderzoek naar stand van onkruidbeheersing

Landelijk onderzoek naar stand van onkruidbeheersing

0

Branchevereniging NVRD start een onderzoek naar de huidige stand van zaken in het onkruidbeheer. Het gaat om een landelijke inventarisatie van ervaringen en de inzet van niet-chemische methoden en technieken.

Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke neveneffecten van chemievrije onkruidbeheersing, zoals grotere wortelopdruk. Daarnaast wordt gekeken naar de effecten van andere trends, zoals het langer wordende groeiseizoen door klimaatverandering.

Aanbevelingen

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in ervaringen met onkruidbeheersing in Nederland en welke ontwikkelingen er spelen. Vervolgens wordt gekeken hoe de onkruidbeheersing kan worden verbeterd. Hieruit moeten aanbevelingen komen voor de toekomstige aanpak van onkruidbeheersing in zowel uitvoering als beleid.

Tauw en Peter Van Welsem Advies voeren het onderzoek uit. Om een nieuw landelijk dekkend beeld te realiseren, is de vragenlijst ‘Grip op Onkruid’ uitgezet. Vereniging Stadswerk, VHG en Cumula verlenen hun medewerking.

Benchmark Onkruidbeheer

De NVRD het eerder het initiatief genomen voor een benchmark onkruidbeheer. De benchmark maakt de gemeentelijke doelstellingen, resultaten en kosten op dit gebied inzichtelijk en biedt gemeenten en publieke bedrijven een platform om van elkaar te leren. Vanaf 2017 is onkruidbeheer onderdeel van de benchmark Schoon.

Ralph Mens
Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

Reageer op dit artikel

avatar