Landelijke registratie landschapselementen haalbaar

  LandschappenNL en Wageningen Environmental Research willen één landelijk registratiesysteem voor kleine landschapselementen. Zo’n systeem zou €4,8 miljoen kosten, het beheer €1,8 miljoen per jaar.

  De Europese Unie wil een deel van de landbouwsubsidies besteden aan behoud en onderhoud van kleine landschapselementen als boomgroepjes, houtwallen en hagen. Ondanks de relevantie van landschapselementen, ontbreekt het aan een goede registratie ervan.

  Ook agrarische natuurverenigingen die samen met boeren natuurlijke elementen beheren, hebben baat bij landelijke registratie, net als gemeenten en provincies.

  Basisregistratie

  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzocht Wageningen Environmental Research de mogelijkheden om de kleine landschapselementen in één systeem op te nemen. Anne van Doorn: „Als je de registratie goed wilt opzetten, moet je toewerken naar een landelijke basisregistratie met een bronhouder die zorgt voor volledige inwinning van alle relevante gegevens.”

  Van Doorn denkt dat de overheid, vanwege de kosten, in eerste instantie kiest voor een eenvoudige, vrijwillige basisregistratie, en van daaruit toewerkt naar een verplichte, landelijke registratie van alle waardevolle landschapselementen.”