Landschapsacademie over het nieuwe ontwerpen

Vanaf 22 augustus t/m 22 september organiseert de Landschapstriënnale de zogenoemde landschapsacademie. Een maand lang vinden er in park Lingezegen studiedagen, debatten en lezingen plaats over het ontwerpen anno 2014.

Hoe verandert ons landschap nu het steeds meer wordt gebruikt door miljoenen Nederlanders die er even de wind in hun haar willen voelen? Met name het alledaagse productieve cultuurlandschap van de merel en de meidoornhaag? Hoe gaan we om met de nieuwe verhoudingen tussen overheid, professional en burger bij landschapsontwerp? Deze vragen zullen centraal staan tijdens de Landschapsacademie.

Er is een uitgebreid programma van studiedagen, excursies en debatten. Een greep uit het aanbod:

22 augustus: minisymposium ’Parken, ruimte om dieper adem te halen’
De Landschapstriënnale staat voor denken over de betekenis van park en landschap. Daarom verscheen in het kader van de Triënnale het boek en de tentoonstelling ’Ruimte om dieper adem te halen’. Park Lingezegen wordt geplaatst in de reeks van parken die de afgelopen anderhalve eeuw in deze regio zijn ontworpen en ontwikkeld. Welke tips hebben de beheerders en bestuurders van die parken voor de toekomstige beheerders van Park Lingezegen?

5 september: symposium ’Het landschap van de vooruitgang’
De grootschalige, vernieuwende manier van landinrichting na de oorlog heeft grote impact gehad op de plattelandsontwikkeling. Kunnen we in 2014 de kwaliteiten van deze landschappen zien en waarderen? En hoe gaan we nu om met noodzakelijke ingrepen in het landschap bij nieuwe ontwikkelingen? Een dag met lezingen, excursies, discussies en ontwerpsessies, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

16 september: landschapstroonrede
Deze alternatieve troonrede zal op een landschappelijke locatie gehouden worden en ingaan op de waarde van het landschap voor onze samenleving. Wat zou er allemaal in het koffertje van een Minister van Landschap moeten zitten?