Leeuwarden kiest voor heet-watermethode

De gemeente Leeuwarden gaat voortaan onkruid op verhardingen met de heet-watermethode bestrijden. Dat is het resultaat van een twee jaar durende proef.

In 2012 heeft de gemeente Leeuwarden besloten om de heet-watermethode bij het bestrijden van onkruid te testen. De uitkomsten voor deze twee jaar durende pilot zijn zo positief dat er met deze methode wordt doorgegaan.
Naast de milieuwinst wordt met de heet-watermethode ten opzichte van de voorgaande jaren een behoorlijke besparing behaald. Voorheen werd in Leeuwarden het onkruid op de verhardingen bestreden met borstelmachines. Sinds 1993 gebruikt de gemeente geen chemische middelen meer bij de bestrijding van onkruid op verharding.

Aandachtspunten
De resultaten van de pilot waren gemiddeld genomen goed. Er waren wel enige aandachtspunten, met name achter geparkeerde auto’s blijft het handmatig weghalen van onkruid nodig.
Hier zal in 2014 extra aandacht aan worden gegeven. Bewoners kunnen meehelpen door het onkruid rond de plek waar de auto vaak wordt geparkeerd zelf weg te halen.