Leiden sluit aan bij Operatie Steenbreek

De gemeente Leiden heeft zich aangesloten bij de campagne van Operatie Steenbreek. Hiermee komt het aantal steden dat zich actief, zichtbaar en georganiseerd inzet tegen de verstening in de stad op acht te staan.

Behalve de vijf icoongemeenten – Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Amersfoort en Eindhoven – zijn Maastricht, Leiderdorp en nu dus ook Leiden aangesloten bij de landelijke campagne.

Leiden organiseerde al activiteiten rondom het thema van verstening en de nadelige gevolgen hiervan. Zo houdt de stad bijeenkomsten over geveltuinen voor inwoners en helpt hen bij de aanleg hiervan. Ook geeft de gemeente subsidie voor groene daken en kleinschalige buurtinitiatieven. Maar met Operatie Steenbreek brengt de gemeente de voordelen van een groene tuin nog eens extra onder de aandacht.

Toegevoegde waarde
Mirte van Daalen, beleidsmedewerker groene netwerken en stadsnatuur, geeft aan dat de gemeente het belangrijk vindt dat de gevolgen van de verstening ook landelijk onder de aandacht worden gebracht. ,,Operatie Steenbreek is daarvoor een uitstekende campagne, omdat deze zich enerzijds richt op activiteiten op lokaal niveau en anderzijds op nationaal niveau, waar onder andere kennis en ervaringen van steden worden gedeeld.’’