‘Let extra goed op teken in het groen’

In 2013 is een recordaantal teken gevangen. Mensen die beroepsmatig veel buiten zijn moeten daarom extra opletten.

Teken gedijen het beste in een warme, vochtige omgeving, in het struikgewas tot een hoogte van circa 1,5 m. De kans op een tekenbeet is het grootst tussen maart en oktober, want dan zijn de teken actief.
Teken dragen de ziekte van Lyme over. Als de ziekte is ontstaan door een tekenbeet die tijdens het werk is opgelopen, is sprake van een beroepsinfectieziekte. Voor deze aandoening is een registratierichtlijn beschikbaar en de bedrijfsarts kan de ziekte melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Record
In 2013 werd een recordaantal van 16.500 teken gevangen op elf locaties in Nederland. Sinds 2006 groeit jaarlijks het aantal gevangen teken, maar het aantal in 2013 is het hoogste in zeven jaar.
Er werden bijna 9.000 tekenbeten gemeld via Tekenradar.nl en er werden 1.500 teken opgestuurd naar het RIVM. Daarvan droeg 20% de Borrelia-bacterie bij zich die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Van de mensen die een teek opstuurden kreeg 2% daadwerkelijk de ziekte van Lyme.
De gebieden met de hoogste tekenbetendichtheid bevinden zich in de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, het Noord-Hollands duingebied en op de grens van Groningen en Drenthe onder het Paterswoldsemeer.