Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Licht afnemend vertrouwen bij glastuinbouwondernemers

  Licht afnemend vertrouwen bij glastuinbouwondernemers

  0

  Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben is in het vierde kwartaal beperkt naar beneden bijgesteld: de Agro Vertrouwensindex daalde met ruim 2 punten. Zowel de huidige stemmingsindex als de index van de verwachtingen voor over 2 à 3 jaar is licht afgenomen.

  Sinds eind 2014 is de stemmingsindex gestaag gestegen. Sinds het tweede kwartaal van 2017 lijkt deze nu te stabiliseren. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde maar beperkt. Resultaten van het vierde kwartaal van 2017 geven aan dat de index met 1,5 punt daalde. Er zijn nog altijd meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die negatief oordelen over de huidige bedrijfssituatie. De index blijft hierdoor positief en is, historisch gezien, nog altijd vrij hoog.

  De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, steeg wel (+2 punten) maar blijft negatief. Meer ondernemers zijn negatief over de laatste 12 maanden dan positief. De index staat na het vierde kwartaal op -5 punten. De opbrengstprijzen, omzet en winst worden wel positiever ingeschat dan het derde kwartaal maar hier zijn ondernemers overwegend nog altijd negatief over. De productie droeg, ook in het vierde kwartaal van 2017, positief bij aan de bedrijfssituatie van de afgelopen 12 maanden en is stabiel. De kosten werden negatiever beoordeeld.

  Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting) is met bijna 3 punten gedaald. Na vier metingen waarbij de index rond de 20 punten schommelde, daalde de index in het tweede kwartaal van 2017 met een kleine zeven punten. Nu daalde de index verder en is met 11 punten op het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2013.

  Voor de komende 12 maanden blijven de ondernemers voorzichtig. Er zijn nog altijd bijna evenveel ondernemers met negatieve verwachtingen als ondernemers met positieve verwachtingen. Toch steeg de index iets omdat alle onderliggende factoren zoals opbrengstprijs, kosten, omzet winst en productie allemaal positiever werden beoordeeld. Wel was dit onderscheid minimaal ten opzichte van de vorige enquête die ondernemers bevroeg over het derde kwartaal van 2017.

   

  Reageer op dit artikel

  avatar