Liesbeth Spies bestuurslid Nationaal Groenfonds

Per 1 februari is Liesbeth Spies benoemd als bestuurslid van het Nationaal Groenfonds. Zij volgt oud-Commissaris van de Koning van Overijssel Geert Jansen op.

Het bestuur van het Nationaal Groenfonds is met de benoeming van Spies weer op volle sterkte gebracht. Eind 2014 trad Cees Veerman aan als nieuwe voorzitter van het Groenfonds.

Liesbeth Spies is sinds vorig jaar burgemeester van Alphen aan den Rijn. Eerder was zij onder andere minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte I en gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland.

De gezamenlijke provincies, die Spies benoemd hebben in het Groenfondsbestuur, zien in haar een vertegenwoordiger die goed op de hoogte is van de provinciale vraagstukken in het landelijk gebied en ruime ervaring heeft met overheidsfinanciën.