Loonsverhoging van 5% in nieuwe CAO Hoveniersbedrijf

Na 5 rondes hebben de sociale partners in de hovenierssector een onderhandelingsresultaat bereikt. Gedurende de looptijd van 24 maanden is er een structurele loonsverhoging van 5%. Per 1 september 2021 een verhoging van 2,5% en per 1 september 2022 nog een loonsverhoging van 2,5%.

loonsverhoging
De nieuwe CAO voorziet in een loonsverhoging van 5%, verdeeld over 2 jaar.

De betrokken sociale partners zijn Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen. De nieuwe cao die zij overeenkwamen heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Een extra loonsverhoging voor de lagere loonschaal moet de verschillen tussen lage en hogere inkomens verkleinen. Hiervoor wordt per 1 september 2021 de loonschaal I voor aanlooptrede A tot en met C verhoogd met een extra 1%. Ook treden 0 tot en met 3 van de laagste loonschaal krijgen er een extra 1% bij.

Eenmalige uitkering

Ook is er een extra eenmalige uitkering afgesproken. Per 1 januari 2022 een eenmalige uitkering van €300 bruto voor alle medewerkers die op 31 december 2021 in dienst waren. Deze uitkering is naar rato van het dienstverband van de medewerker.

Ketenregeling

Sociale partners onderzoeken of aan de huidige afspraken van de uitzondering van de ketenregeling conform artikel 9 lid 3 inzake seizoensomstandigheden, functiegroep 4 als extra uitzonderingsgroep kan worden toegevoegd.

Oudere werknemers en overwerk

Deelnemers aan de seniorenregeling kunnen nu al niet tot overwerk en consignatie worden verplicht. Er is afgesproken dat deze vrijstellingen ook gelden voor werknemers die in aanmerking komen om gebruik te maken van de seniorenregeling, maar hier niet aan deelnemen.

Rouwverlof

Partijen vinden het belangrijk dat er goede aandacht is voor rouw op de werkvloer. Daarom zal de beschikbare informatie van CNV verstrekt worden aan werkgevers en werknemers in de sector zodat zij goed worden geïnformeerd. Dit wordt tijdens het werkoverleg besproken.

Terugbetaling opleidingskosten

In de nieuwe cao wordt opgenomen dat terugbetaling van opleidingskosten door de werknemer alleen van toepassing is als dit vooraf schriftelijk tussen werkgever en werknemer is overeengekomen. Er wordt gekeken of een standaard overeenkomst als bijlage aan de cao kan worden toegevoegd.

Reiskostenvergoeding

De vergoeding per gereden kilometer blijft € 0,19. De maximum vergoeding per dag wordt met 50% verhoogd naar:

1 t/m 10 km heen en terug: €1,90 per dag
11 t/m 20 km heen en terug: €2,65 per dag
Vanaf 21 km heen en terug: €3 per dag

Kleding

De vergoeding wordt verhoogd naar €200 per jaar. Over het belang van goede tekenwerende kleding zal informatie worden gedeeld. Dat betekent dat werkgevers en werknemers hierover voorlichting krijgen.

European Tree Worker (ETW)

Deze functie wordt onderdeel van het functiehuis in de cao.

Nader onderzoeken

De sociale partners hebben afgesproken om een aantal voorstellen eerst nader te onderzoeken met een gezamenlijke werkgroep. Hierover kunnen daarna eventuele cao-afspraken gemaakt worden. Dit gaat met name over duurzame inzetbaarheid. Daarvoor loopt op dit moment een onderzoek in het kader van sectoranalyse.

De werkgroep duurzame inzetbaarheid zal verschillende onderwerpen onderzoeken. Dat betreft bijvoorbeeld de regeling vervroegd uittreden, verlofsparen, de uitbreiding van de seniorenregeling en de financiering en premieverdeling van Colland Arbeidsmarkt.

De werkgroep corona- en hitteprotocol heeft als streefdatum 1 augustus 2021 om het onderzoek af te ronden en advies uit te brengen aan cao-partijen. Hierna kunnen partijen de protocollen vaststellen en publiceren.

PAWW

Sociale partners hoveniers staan positief tegenover een verlenging van de cao PAWW waarmee het 3e jaar WW wordt gefinancierd. Een overkoepelende (Colland) werkgroep onderzoekt dit verder.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties