‘Maak einde aan valse concurrentie door overheid’

D66 en VVD dienen een initiatiefnota in om een einde te maken aan valse concurrentie door de overheid. De partijen vinden dat overheden moeten stoppen met bedrijfje spelen.

VVD en D66 vinden dat de Wet Markt en Overheid op de schop moet. Volgens de liberale partijen beidt de wet ondernemers te weinig bescherming tegen oneerlijke concurrentie van gemeenten en provincies. Overheden hebben immers voordelen ten opzichte van private ondernemers waar niet tegenop te concurreren valt.

Plantsoenendienst
In het FD heeft D66-Kamerlid Kees Verhoeven het voorbeeld van een gemeentelijke plantsoenendienst die tegen een lagere prijs ook particuliere tuinen onderhoudt. „Je zal maar hovenier zijn in die gemeente”, aldus Verhoeven.

Om een einde te maken aan dergelijke praktijken moet de Wet Markt en Overheid worden aangepast. Nu staat daar nog als uitzonderingsbepaling in dat overheden economische activiteiten mogen ontplooien als dit in het algemeen belang is. Volgens VVD en D66 wordt deze bepaling te vaak oneigenlijk gebruikt.

Samenwerken
MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven de bezwaren van VVD en D66 tegen de Wet Markt en Overheid. Volgens de ondernemersorganisaties moeten overheden juist samenwerken met ondernemers, in plaats van elkaar beconcurreren. Dan is er veel mogelijk, ook als het om zaken van algemeen belang gaat, stellen zij.