Maasgouw zet in op wijkbeheer nieuwe stijl

De gemeente Maasgouw gaat blijvend aan de slag met wijkbeheer nieuwe stijl. Hierbij wordt de hele openbare ruimte in één keer onderhouden.

De nieuwe werkwijze die ruim een jaar is getest, blijkt zeer efficiënt en kostenbesparend te zijn. De kwaliteit van het onderhoud is daarbij verbeterd en meldingen van inwoners worden sneller afgehandeld.
Medewerkers van de sociale werkvoorziening Westrom hebben een belangrijk aandeel in de werkwijze. Binnen het gemeentelijk wijkbeheer werken zij nu als volwaardige krachten mee en krijgen ze de kans zich breder te ontwikkelen.

Flexibeler
Vijf wijkploegen met Westrom-medewerkers onderhouden de hele openbare ruimte, in plaats van alleen plantsoenen. Hun werk is breder en afwisselender geworden, wat veel voldoening geeft. Ze zijn veel flexibeler en bekijken nu over de hele linie wat er in hun gebied aan onderhoud moet gebeuren. Daardoor kunnen ze veel sneller inspelen op meldingen of klachten van burgers en blijft de openbare ruimte er constant netjes uitzien.

Participatiewet
Wethouder Johan Lalieu van Openbare Ruimte is enthousiast over de resultaten van het eerste jaar. „We zijn in staat om meer kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. Maar nog belangrijker: we lopen als Maasgouw vooruit op de nieuwe Participatiewet. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen via een detacheringsovereenkomst in dienst van de gemeente en krijgen de kans om volwaardig mee te doen, zich te ontwikkelen en door te stromen naar regulier werk.”