‘Maatregelen nodig om kwaliteit bomenbestand te waarborgen’

Er moeten dringend maatregelen worden getroffen om te zorgen dat de kwaliteit van het bomenbestand niet verder achteruitgaat door prijsdruk en beperkte gemeentelijke budgetten. Dat staat in een onderzoek van VHG-vakgroep Boomspecialisten.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers (boomverzorgende bedrijven) stellen dat de kwaliteit van het bomenbestand afneemt. Regelmatig wordt ervoor gekozen om het onderhoudsniveau naar beneden bij te stellen. Ook besluiten veel gemeenten om gekapte bomen niet te vervangen.

Gemeenten kampen met te krappe budgetten en verlagen daarom de onderhoudsfrequentie van hun bomenbestand. De lagere budgetten leiden tot stevige concurrentie. Dit heeft tot gevolg dat er wordt ingeboet op kwaliteit en veiligheid.

Te weinig kennis
Aannemers en adviesbureaus geven aan dat het gemeenten ontbreekt aan de kennis en tijd om goed toe te zien op kwalificaties van personeel en kwaliteit van het werk. Dat heeft tot gevolg dat werkzaamheden uit het bestek tot een minimum worden beperkt. De kwaliteit en veiligheid komen daardoor onder druk te staan.

Ontzorgen
Door bezuinigingen bij gemeenten zien marktpartijen specifieke bomenkennis bij gemeentelijke instanties geleidelijk afnemen. De introductie van een ontzorgingsmodel zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Hierbij nemen aannemers het gehele boombeheer voor hun rekening inclusief veiligheidsinspecties, snoeien en het oplossen van calamiteiten en klachten.