Mansveld beantwoordt voor aftreden vragen onkruidbestrijding

Voor haar aftreden heeft staatssecretaris Mansveld de langverwachte vragen over het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Het debat hierover zal door haar opvolger worden gevoerd.

In het document van 43 pagina’s geeft Mansveld antwoord op de schriftelijke vragen die de Tweede Kamer-fracties in september hebben ingediend.

Volgens de staatssecretaris treedt het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen zo snel mogelijk in werking, voor aanvang van het onkruidbestrijdingseizoen 2016. Een datum kan Mansveld echter nog niet noemen.

Laagrisicomiddelen
Volgens de staatssecretaris volgt dit najaar Europese besluitvorming over de nadere uitwerking van de criteria voor laagrisicomiddelen.

De Europese Commissie zal mogelijk vervroegd stoffen met een laag risico beoordelen. Nadat een stof is beoordeeld als laag risico, kan deze als laagrisicomiddel in verschillende lidstaten worden toegelaten.

Mansveld schrijft in de brief ook dat het ministerie het Ctgb heeft laten onderzoeken of onderscheid kan worden gemaakt tussen groepen gewasbeschermingsmiddelen. Op dit moment kan dat onderscheid volgens het Ctgb niet worden gemaakt.