Meer ruimte voor kredieten midden- en kleinbedrijf

Ondernemers kunnen voor leningen tot €150.000 voor start- en groeiplannen vanaf nu terecht bij Qredits. Minister Kamp van Economische zaken (EZ) overhandigde 18 november de eerste cheque voor een krediet.

„Door de leenmogelijkheden van Qredits te vergroten van maximaal €50.000 naar €150.000 per krediet, krijgen ondernemers meer ruimte voor hun groeiplannen”, aldus Kamp. „Van elke tien banen in Nederland creëert het mkb er zes. Meer ruimte voor financiering van het mkb levert banen en inkomsten in Nederland op.”

In het Regeerakkoord is bepaald dat Qredits grotere kredieten mag verstrekken om de financieringsproblemen van het mkb het hoofd te kunnen bieden. Voor dit jaar heeft het kabinet €30 miljoen extra aan Qredits ter beschikking gesteld. Verzekeraars en banken stellen ruim €45 miljoen extra beschikbaar.

Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. De organisatie is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van EZ, het ministerie van Sociale Zaken (SZW), verzekeraars en de grootste Nederlandse banken.