Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Minder gewasbeschermingsmiddelen in sloten bij Limburgse kassen

  Minder gewasbeschermingsmiddelen in sloten bij Limburgse kassen

  0

  Waterschap Limburg heeft in 2016 minder gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen bij metingen in sloten bij Limburgse kassen dan in 2015.  „Een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet”, zegt bestuurslid Har Frenken.

  De metingen vonden plaats in het kader van het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen, dat is opgezet om de toestand en de trend van deze middelen in Nederlandse oppervlaktewateren te monitoren. Het Waterschap Limburg vond in 2015 zestig keer gewasbeschermingsmiddelen in te hoge gehalten (boven de norm) tegenover 45 keer  in 2016 . „Het aantal normoverschrijdingen is nog steeds te hoog, maar deze vermindering met 25% in één jaar tijd is behoorlijk en zeer bemoedigend”, stelt Frenken.

  De landelijke ambities geven volgens Frenken aan dat er in 2023 een vermindering van 90% van het aantal normoverschrijdingen moet gerealiseerd zijn. „Dus we zijn er nog niet.”

  Waterzuiveringsplicht
  Het waterschap werkt sinds 2015 samen met de LLTB glastuinbouwsector en LTO Glaskracht Nederland in het project Samen Zuiver. „Daarin proberen we ondernemers in de glastuinbouw bewust te maken van de waterkwaliteitsproblematiek en wat daar in de bedrijfsvoering aan gedaan kan worden. Belangrijk aspect is het overleg over vergaande zuiveringen die de bedrijven moeten toepassen vanaf 1 januari 2018.  De positieve resultaten van 2016 geven ons een extra stimulans om door te gaan met deze inspanningen, samen met de glastuinbouwsector.”

  Reageer op dit artikel

  avatar