Minister overweegt centraal informatiepunt invasieve exoten

Minister Schouten wil nagaan of zij een centraal informatiepunt kan instellen waar lokale overheden informatie kunnen krijgen over invasieve exoten en het bestrijden daarvan. Dat antwoordde zij op vragen van Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD) tijdens een algemeen overleg van de kamercommissie voor LNV op 22 juni.

Weverling had de minister gevraagd of zij bereid was om na te denken over het verzamelen van kennis over de bestrijding van invasieve exoten op één plek. Hij noemde daarbij het voorbeeld van de eikenprocessierups. Vorig jaar riep Schouten het  Kennisplatform Processierups in het leven. Dit had onder meer tot doel de lokale overheden te voorzien van informatie over de aanpak van de plaag.

De minister gaf aan steeds meer vragen te krijgen over de bestrijding van invasieve exoten. Volgens Schouten zijn veel gemeenten zoekende naar hoe ze die kunnen bestrijden. Daarbij moeten ze er steeds zelf achter komen wat de beste weg is. Zo’n centraal informatiepunt zou daarom nuttig kunnen zijn voor lokale overheden.

Informatie op één plek

De minister zegde daarom toe te willen onderzoeken of er één plek zou kunnen zijn, bijvoorbeeld ’bij Wageningen’, waar informatie beschikbaar is over invasieve exoten en hoe je daarmee om zou kunnen gaan. De minister zal nagaan of er een makkelijke manier is om informatie voor lokale overheden te ontsluiten.

Watercrassula

Weverling kwam ook nog terug op vragen die hij in maart al stelde. Dat deed hij samen met Aukje de Vries (VVD) en William Moorlag (PvdA). Die vragen gingen over de aanpak van watercrassula op Terschelling.

De Kamerleden vroegen onder meer naar de lastenverdeling tussen rijk en provincie bij een grote verspreiding van een invasieve exoot in een bepaald gebied. Daarnaast wilden ze weten wat de ervaringen zijn met de bestrijding van watercrassula. Ook vroegen ze in hoeverre regelgeving de bestrijding van watercrassula beperkt.

Schouten gaf aan bezig te zijn met de evaluatie van de Nederlandse implementatie van de exotenverordening. Die zal later dit jaar plaatsvinden en de watercrassula zal daarin als casus worden meegenomen.

 

 

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties