Hortipoint Minister Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw nu

  Minister Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw nu

  0

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Hieronder verstaat ze een sector waarbij zo min mogelijk afval vrij komt, waarin de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en waar grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. De bewindsvrouw heeft haar visie ’Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Voor deze visie heeft zij en haar ambtenaren veel gesprekken gevoerd met boeren, tuinders en verschillende maatschappelijke organisaties. „Op basis van deze gesprekken ben ik ervan overtuigd dat we de toekomst van onze voedselvoorziening veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur en levert ook een goede boterham op”, vertelt Schouten.

  Het wordt volgen haar nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, voedsel te produceren. Om alle producten die het bedrijf verlaten te gebruiken als eindproduct of als grondstof voor andere schakels in de kringloop.

  Reeds ingezet

  De omslag naar kringlooplandbouw bouwt voort op een ontwikkeling die reeds is ingezet. De kringloop in onder meer de tuinbouw hoeft niet beperkt te blijven tot één bedrijf, maar kan zich uitstrekken tot meerdere bedrijven in een grote of kleine(re) regio. De diversiteit in de kringlooplandbouw zal groot zijn. De ene ondernemer zet in op productie voor de lokale markt en zoekt daarvoor partners, een ander ziet kansen voor de export naar de wereldmarkt en benut daarvoor zijn internationale relaties; vaak gaat het om de combinatie van beide.

  Eerlijke prijs belangrijke voorwaarde

  De omslag naar kringlooplandbouw kan alleen slagen als de boer en tuinder ook een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. Ze willen – en terecht – beloond worden voor duurzame, veilige en hoogwaardige producten. Alleen dan krijgen zij de gelegenheid te investeren. Daarom slaat deze visie ook op de banken, op de industrie, op de supermarkten en op de consument.

  De eerste stap is dat overheid en maatschappelijke partijen vanaf nu aan de slag gaan om afspraken te maken over de resultaten die de komende jaren bereikt moeten worden, hoe deze gemeten gaan worden en welke inzet dat van eenieder vraagt. Deze afspraken moeten in het voorjaar 2019 vastgelegd zijn.

  Reageer op dit artikel

  avatar