NVTL stelt bureaulijst open

De NVTL heeft tijdens de extra ledenvergadering op vrijdag 20 november vóór de openstelling van de bureaulijst gestemd. Ontwerpers zonder tuin- en landschapsarchitectentitel die bureaulid worden van de vereniging komen per 1 januari 2016 ook op de bureaulijst.

Daarnaast verandert het persoonlijk lidmaatschap in een bureaulidmaatschap. Elk ontwerpbureau dat zich professioneel bezighoudt met tuin- en landchapsarchitectuur kan een bureaulidmaatschap aanvragen bij de NVTL. Hier vallen ook eenmanszaken onder of ontwerpers die slechts in deeltijd met het vak bezig zijn.

Alle aangesloten leden komen op de bureaulijst. Dit was voorheen niet het geval. Wel zal op de lijst worden aangegeven wie de tuin- en lanschapsarchitectentitel heeft en wie niet, aldus NVTL-voorzitter Frans Boots.

Gedragsregels onderschrijven
Een belangrijke voorwaarde voor het bureaulidmaatschap is dat een bureau de gedragsregels van de NVTL onderschrijft. In die gedragsregels staat onder meer dat het lid onafhankelijk opereert en transparant is richting opdrachtgever en collega’s. „Dit betekent dat je dus niet én het project tekent en het ook uitvoert. Hoveniers die het ontwerpen erbij doen, zijn dan ook nadrukkelijk uitgesloten van het bureaulidmaatschap’’, aldus Boots.

Omdat het om een statutenwijziging gaat, was de NVTL genoodzaakt om een extra ledenvergadering te beleggen. Tijdens de eerste in oktober waren er namelijk niet genoeg leden aanwezig. Op de vergadering in november is met een overgrote meerderheid vóór de statutenwijziging gestemd. Slechts drie leden stemden tegen.