NVWA roept op tot maatregelen tegen Xylella

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept alle professionele bedrijven en organisaties op om maatregelen te nemen om een Nederlandse uitbraak van de plantenziekte Xylella fastidiosa te voorkomen. Voor alle waardplanten die in de EU besmet zijn bevonden geldt een plantenpaspoortplicht.

Een uitbraak van Xylella fastidiosa in Nederland kan grote economische gevolgen hebben voor Nederlandse plantentelers en –handelaren. Bij een uitbraak van Xylella moeten alle waardplanten binnen 100 m van de besmetting worden vernietigd.

Om de besmette zone wordt dan een bufferzone ingesteld van 10 km. Gedurende een periode van vijf jaar is er dan geen verkeer van waardplanten binnen en vanuit de bufferzone toegestaan. Waardplanten zijn alle planten die gevoelig zijn voor de betreffende plantenziekte.

Bestrijdingsmaatregelen
De Europese Commissie heeft in december 2015 besloten de bestrijdingsmaatregelen tegen Xylella fastidiosa aan te passen. Voor alle waardplanten die in de EU besmet zijn bevonden geldt een plantenpaspoortplicht. Deze verplichting geldt voor alle verkeer binnen de EU en binnen Nederland tussen professionele bedrijven en organisaties.

Dit betreft ook planten bestemd voor eindconsument, veiling aanvoer, tuincentra, bouwmarkten, hoveniers, natuur- en terreinbeheerders, groenvoorzieningsafdelingen van gemeentes. Potplanten, struiken, bomen, perk- en kuipplanten vallen ook onder deze maatregelen.