Tuin en Landschap nieuws Nationaal Daken Plan officieel van start

Nationaal Daken Plan officieel van start

0

Op 14 mei is het Nationaal Daken Plan (NDP) officieel van start gegaan. Deze organisatie is voortgekomen uit de Green Deal Groene Daken, waarbinnen sinds 2014 is gewerkt aan het versnellen van de ontwikkeling van groene daken in Nederland.

Branchevereniging VHG is een van de dragende partners en neemt met VHG-bestuurder Friso Klapwijk ook zitting in het bestuur van de stichting.

Het Nationaal Daken Plan heeft als doel om het onbenutte potentieel op het dak te gebruiken als oplossing voor maatschappelijke opgaven die er zijn. Denk aan biodiversiteit, klimaatverandering, stedelijke verdichting, energie en gezondheid.

Speerpunten

Voor de komende vier jaren zijn de volgende speerpunten bepaald:

1. Communicatie over facts & values gericht op bewustwording van de bredere maatschappelijke winst van multifunctionele daken.

2. Het nut en de noodzaak van multifunctionele daken meer verankeren in (lokale) beleidsinstrumenten.

3. Het verkennen en ontwikkelen van kansrijke financieringsroutes.

4. Kennis en kunde over multifunctionele daken beter implementeren en innovatie blijvend aanjagen.

Deelnemers aan het Nationaal Daken Plan zijn overheden, koepelorganisaties, bedrijven, kennisorganisaties en burgerinitiatieven.

Ralph Mens
Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

Reageer op dit artikel

avatar