Nationaal Groenfonds partner Crowdfunding VoorNatuur

Nationaal Groenfonds is sinds kort partner van Crowdfunding VoorNatuur. Met dit partnerschap wil Nationaal Groenfonds nieuwe financieringsvormen voor natuur, landschap en duurzaamheid stimuleren en het draagvlak voor natuur vergroten en versterken.

Crowdfunding VoorNatuur is een initiatief van InnovatieNetwerk en kreeg begin 2015 haar huidige vorm door samenwerking met LandschappenNL en IVN. Dankzij ruim 1.500 donateurs heeft Crowdfunding VoorNatuur nu al 14 projecten weten te realiseren.

Breed maatschappelijk draagvlak
Als innovatieve financier zet Nationaal Groenfonds zich in om kansrijke financieringsmodellen te ontwikkelen voor groene projecten. Daarnaast onderkent het Groenfonds het belang van een breed maatschappelijk draagvlak voor natuur, landschap en duurzaamheid en wil daar graag actief een bijdrage aan leveren.

Ralph Scholtz, strateeg bij Nationaal Groenfonds: „De samenwerking met Crowdfunding VoorNatuur sluit aan op onze ambitie om initiatiefnemers van groene projecten te stimuleren op een professionele en nieuwe manier te kijken naar de realisatie van hun project.”

Breder ondersteunen
Arjan Klopstra, platformmanager Crowdfunding VoorNatuur: „Dankzij de steun van Nationaal Groenfonds kan Crowdfunding VoorNatuur verder groeien en initiatiefnemers nog beter en breder ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van hun crowdfundingproject. Ook brengt het Groenfonds kennis in van andere vormen van financiering voor natuur, landschap en duurzaamheid.”

De crowdfundingcampagnes geven natuurliefhebbers de mogelijkheid om direct bij te dragen aan en nauw betrokken te zijn bij natuurprojecten. De campagnes maken het draagvlak onder burgers goed zichtbaar en kregen daardoor in het verleden al meer steun van gemeentes en provincies.

Op Crowdfundingvoornatuur.nl zijn alle succesvol afgeronde en lopende projecten te vinden.