Nationale Bijenstrategie ondertekend

  Natuurbeschermingsorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en de overheid hebben de handen ineen geslagen om de massale terugloop van bijensoorten een halt toe te roepen. 43 partners gaan met elkaar 77 initiatieven uitvoeren om de massale bijensterfte in ons land te stoppen.

  De strategie richt zich op bescherming van de wilde bij, honingbij en alle andere bloembezoekende insecten. Het actieplan moet zorgen voor herstel van biodiversiteit, verbetering van het leefgebied van bijen en een betere leefomgeving voor alle bestuivers in het agrarisch gebied.

  Gemengd openbaar groen

  Nederland moet ‘bij-vriendelijk’ worden: dat betekent onder andere dat er voldoende nestelgelegenheid en voedselaanbod moet komen. Zo gaat Natuurmonumenten zich inzetten voor meer gemengd openbaar groen met voldoende bloeiende planten, zodat insecten het hele jaar door genoeg te eten hebben.

  Directeur Natuurmonumenten Marc van den Tweel: „Alle hulp en aandacht is nodig om het tij te keren. Of het nu gaat om het inzaaien van bloemrijke bermen, bij-vriendelijk maken van een balkon of het runnen van een boerenbedrijf met aandacht voor natuur en landschap. Dit gaat ons alleen lukken als iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en ’terrein’ de strijd aangaat voor het behoud van onze bestuivers.”

  Duurzame gewasbescherming

  Nefyto en de bij haar aangesloten bedrijven gaan zich inspannen om een goede leefomgeving voor bijen en bestuivers samen te laten gaan met duurzame gewasbescherming. Daartoe doen zij onderzoek en delen hun kennis met de relevante partijen.

  „Dat initiatieven vanuit de agrarische sector en niet-agrarische initiatieven nu via de Nationale Bijenstrategie aan elkaar gekoppeld worden, is een enorm positieve stap voor de biodiversiteit”, aldus Nefyto-voorzitter Carlos Nijenhuis. In het kader van de doelstelling zijn verschillende meerjarige initiatieven ontwikkeld. De Nefyto deelnemers Syngenta, BASF en Bayer zijn initiatiefhouders van een drietal projecten.

  Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten stelde dat haar handtekening er namens het hele kabinet stond. „Ik vraag al mijn collega’s in het kabinet om duidelijk te maken wat zij voor bijen doen.”

  Minister Carola Schouten van LNV en René le Clercq, voorzitter van de KAVB. (Foto: Alpha Communications)

  Kritiek

  Er klinkt ook kritiek op de Nationale Bijenstrategie. Zo stelt de Bijenstichting dat er in het beleidsplan niets staat over terugdringen van neonicotinoïden. „De Bijenstichting is bewust geen partner van de nationale Bijenstrategie. We geloven in verbetering van het voedselaanbod, niets voor niets promoten wij Bijenlinten. Maar we geloven niet in sprookjes en laten ons niet gebruiken als afleidingsmanoeuvre voor een onderliggend probleem. Namelijk dat door de sterke lobby van de producenten van gewasbeschermingsmiddelen en de reguliere land- en tuinbouw de Nederlandse regering geen verbod van deze middelen wil doorvoeren.”

  De initiatiefnemers toosten op het ondertekende bijenakkoord. (Foto: Ministerie van LNV)
  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties