Nationale Databank Flora en Fauna over naar BIJ12

  De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is per 1 november ondergebracht in de formatie van BIJ12. Dit is een van de stappen binnen het transitieplan voor de NDFF waar de provincies en het ministerie van LNV een jaar geleden mee instemden.

  NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 150 miljoen waarnemingen in de NDFF. De databank kan worden geraadpleegd bij het opstellen van plannen voor natuurbeleid en natuurbeheer, maar ook voor natuurbescherming en vergunningverlening.

  Transitieplan

  Vanwege het belang van de NDFF hebben Rijk en provincies een jaar geleden een transitieplan gemaakt met de volgende stappen:

  • De NDFF-organisatie wordt ondergebracht bij BIJ12.
  • De techniek achter de databank wordt vernieuwd.
  • De NDFF wordt omgebouwd naar een meer open toegankelijke datavoorziening.
  • Rijk en provincies financieren het beheer van de databank grotendeels.
  • Er wordt aan gewerkt om de NDFF als Natuurregister in de wet op te nemen.

  Nauwe samenwerking

  De eerste stap – het onderbrengen van de NDFF-organisatie bij BIJ12 – is onlangs gezet. Het team valt nu als geheel onder de unit Natuurinformatie en natuurbeheer. Hiermee versterkt de al bestaande nauwe samenwerking op natuurinformatie voor en door provincies nog verder.

  Een andere stap in het transitieplan is het meer toegankelijk maken van de gegevens. Arnout Feijt, transitiemanager voor de NDFF bij BIJ12: „We willen de informatie in de NDFF breed delen. De meeste gegevens zijn daarom straks voor iedereen te raadplegen. Maar met bepaalde gegevens, bijvoorbeeld over beschermde soorten, moet zorgvuldig worden omgegaan. Er komen dus afspraken over wie welke gegevens op welke wijze mag inzien.”

  Groenknolorchis

  Een gewone gebruiker krijgt straks bijvoorbeeld geen informatie over de exacte locatie van de beschermde groenknolorchis. Hij kan wel zien in welke 5 x 5 km gebieden deze plant groeit, maar niet de exacte locatie. Dat is vergelijkbaar met de informatie die nu in de NDFF-verspreidingsatlas staat. Terwijl de beheerder van het betreffende terrein de exacte locatie juist wel moet weten om de groenknolorchis te kunnen beschermen. Feijt: „Dit maakt de benodigde onderliggende techniek een stuk ingewikkelder, maar het is straks wel mogelijk in de vernieuwde NDFF.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties