Nationale Omgevingsvisie voor de zomer naar Tweede Kamer

Het kabinet wil de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor de zomer naar de Tweede Kamer sturen. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief in aanvulling op de ontwerp-NOVI.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) schetst hoe de leefomgeving in Nederland er over 30 jaar uit kan zien. Het Rijk neemt het voortouw en maakt keuzes; regionaal en lokaal wordt dit verder uitgewerkt. Samen met gemeenten en provincies wil het Rijk de ruimte in heel Nederland zo duurzaam mogelijk inrichten. Dit vraagt om maatwerk per regio.

Minister Ollongren: „De ruimte in Nederland is schaars, niet alles kan en niet alles kan overal. Het slim combineren van functies staat daarom centraal in de NOVI. Het kabinet maakt nu in aanvulling op de ontwerp-NOVI scherpere keuzes over de toekomstige ontwikkeling binnen het Stedelijk Netwerk Nederland, het sturen op de vestiging van distributiecentra en wordt er gewerkt aan een nationale strategie voor het landelijk gebied zodat alle regio’s optimaal benut worden.”

Stedelijk Netwerk Nederland

Het tekort aan woningen is groot. Hierdoor vinden grote groepen mensen geen geschikte en betaalbare woning. Door de toenemende bevolkingsgroei moet de bouwproductie omhoog om tot 2035 een bouwopgave te realiseren van ruim 1 miljoen nieuwe woningen.

Het Rijk kiest er daarom voor meer te sturen op ontwikkeling van een Stedelijk Netwerk Nederland. Dit gebeurt door in het stedelijk netwerk nieuwe woon- en werklocaties te koppelen aan goede bereikbaarheid, dit met oog voor de omgeving. In de plannen van de regio’s worden binnen en buiten stedelijke mogelijkheden voor woningbouw tegelijk in beeld gebracht.

Landelijk gebied

Ook in het landelijk gebied gebeurt de komende jaren veel. De stikstof- en klimaataanpak drukt een belangrijk stempel op de lange termijn aanpak voor het landelijk gebied. Het kabinet bekijkt de mogelijkheden voor het creëren van ‘robuuste natuurnetwerken’, het realiseren van bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden en ruimte voor agrarische functies in de voor landbouw goed geschikte gebieden.

Het verbeteren van de verbindingen tussen alle landsdelen, het aanpakken van bodemdaling, het inpassen van de energietransitie en een voorkeursvolgorde voor het waterbeheer komen in de brief ook aan bod.

Coronavirus

Minister Ollongren besluit met de constatering dat het coronavirus heeft duidelijk gemaakt dat bevordering en preventie van de gezondheid in de leefomgeving nadrukkelijk aandacht moet hebben. Dit wordt in de uitwerking van de definitieve NOVI verder aangescherpt.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties