Natuurinclusief bouwen als smeermiddel verstedelijking

De gemeente Den Haag heeft samen met Arcadis een puntensysteem ontwikkeld voor natuurinclusief bouwen. Architecten en ontwikkelaars krijgen punten voor ‘harde’ ingrepen als nestkasten voor vogels en vleermuizen en ‘zachte’ ingrepen zoals groene daken en tuinen.

De gemeente mikt op een combinatie van harde en zachte maatregelen, waardoor er echt sprake is van meerwaarde voor de natuur. Het heeft bij voorbeeld weinig zin om nestkasten te bouwen als er voor de dieren geen voedsel binnen bereik is.

Het puntensysteem somt een aantal maatregelen op waarbij elke ingreep 1 tot 3 punten waard is. Afhankelijk van de omvang en de ligging van het bouwproject in de stad schrijft de gemeente een te behalen puntenscore voor.

Nijmegen

Maar ook elders in het land wordt gestart met natuurinclusief bouwen. Zo bood het plan voor de bouw van 5.000 woningen aan de overkant van de Waal de gemeente Nijmegen een uitgelezen kans om richtlijnen voor natuurinclusief bouwen in te voeren.

Nijmegen heeft een start gemaakt met natuurinclusief bouwen in het plangebied De Waalsprong. Besluitvorming voor de rest van de stad volgt nog. (Foto: Tanja Martens)

„De gemeente heeft in Nijmegen-Noord de grond van alle grote ontwikkelingslocaties in handen. Dus natuurinclusief bouwen kan vrij eenvoudig in de contracten met de opstalontwikkelaars worden vastgelegd”, zegt Tanja Martens, adviseur openbaar groen van de gemeente Nijmegen. „De gemeente heeft ervoor gekozen om natuurinclusief bouwen privaatrechtelijk te verankeren. Dan heb je een aanleiding nodig, zoals nieuwbouw of herinrichting van een bepaald gebied.”

Goede initiatieven

Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel is blij met alle extra aandacht voor het groen: „Regionaal zie je al hele goede initiatieven, zoals de initiatieven voor natuurinclusief bouwen in Nijmegen en Den Haag. Alle grote gemeenten pakken het op.”

Hoekstra hoopt dat natuurinclusief bouwen en andere groene maatregelen worden opgenomen in een juridisch kader, waardoor het automatisch in de bouwplannen terecht komt. „Anders blijft het groen een soort decoratie en een sluitpost op de begroting.” Hoekstra denkt dat bouwen in het groen de biodiversiteit kan verbeteren, mits de juiste maatregelen worden getroffen.

Lees het hele artikel in Tuin en Landschap 13 of via het digitale magazine (met inlog).

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties