Natuurorganisaties teleurgesteld over plannen natuurherstel

Natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld over de plannen voor natuurherstel die minister Schouten woensdag bekendmaakte. „Een sigaar uit eigen doos,” vinden Natuurmonumenten, Greenpeace, LandschappenNL, Natuur & Milieu en het Wereld Natuur Fonds.

Eerder kondigde de minister aan om eenmalig €250 miljoen beschikbaar te stellen voor natuurherstel op korte termijn, om ruimte te maken voor infrastructurele projecten. Nu blijkt dat de helft van het bedrag wordt ingezet voor compensatie van natuurverlies door bijvoorbeeld veiligheidsprojecten.

Natuurbank

De ‘natuurbank’ die hiervoor wordt opgericht vinden de natuur- en milieuorganisaties een sigaar uit eigen doos. „Beschermde natuur die verloren gaat moet sowieso elders gecompenseerd worden. Per saldo komt er dus geen natuur bij,” aldus Teo Wams, directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten. De andere helft van het budget gaat naar projecten voor natuurherstel in Natura 2000-gebieden. „Een doekje voor het bloeden,” vinden de organisaties.

Wams: „Het komt neer op symptoombestrijding, terwijl de natuur behoefte heeft aan systeemherstel. De enige manier om ervoor te zorgen dat het weer goed gaat met de natuur in Nederland, is door te investeren in het natuurnetwerk dat oorspronkelijk beoogd was: de Ecologische Hoofdstructuur. Natuurgebieden, die met elkaar zijn verbonden, en daaromheen bufferzones waarin natuur en natuurinclusieve landbouw samen kunnen gaan.”

Ecologische Hoofdstructuur

Het oorspronkelijk principe van de Ecologische Hoofdstructuur uit 1990 omvatte Natura 2000-gebieden, bufferzones, het natuurnetwerk en robuuste verbindingen. Dit netwerk is  belangrijk voor natuur, draagt bij aan schoon oppervlakte- en drinkwater, volksgezondheid, een gunstiger klimaat en een prettige leefomgeving. Door de jaren heen is deze ambitie met zo’n 50.000 hectare verkleind. De netwerkfunctie is daardoor onvoldoende zeggen de natuurorganisaties.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties