‘Nieuw ontslagrecht onredelijk voor seizoensgebonden arbeid’

  Een deel van het seizoenswerk dreigt onbetaalbaar te worden vanaf 2015. Daarvoor waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland.

  Bedrijven kunnen straks in grote financiële problemen komen door de nieuwe rekenmethode voor de ontslagvergoeding. Die dreigt nu zo hoog uit te pakken, dat werkgevers in financiële problemen kunnen raken. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat minister Asscher een overgangsregeling moet instellen voor de nieuwe rekenmethode voor de ontslagvergoeding.

  Keten dienstverband
  Werkgevers die veel gebruikmaken van seizoenskrachten, worden door de wet van Asscher zwaar getroffen. Arbeidskrachten werken in deze sectoren vaak een bepaalde periode, om vervolgens meer dan drie maanden uit dienst te gaan. 

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels ten aanzien van flex en het ontslagrecht. Wordt een seizoenswerker, die al langer voor een bedrijf op tijdelijk contract aan de slag is, op 1 juli of daarna ontslagen, dan gelden met terugwerkende kracht de regels die zijn ingegaan op 1 juli. Dat betekent dat er een transitievergoeding verschuldigd is, mits het contract niet langer dan zes maanden onderbroken is geweest.

  Onredelijk
  VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het onredelijk dat contracten die niet meer dan zes maanden zijn onderbroken, met terugwerkende kracht worden opgeteld alsof het één dienstverband is. Werkgevers hebben namelijk nooit op die regeling kunnen anticiperen.

  De werkgeversorganisaties roepen minister Asscher op te regelen dat de transitievergoeding hetzelfde behandeld wordt als de ketenbepaling. Dus vanaf 1 juli 2015 een tussenpoos van zes maanden, maar voor het verleden er een van drie maanden.