Tuin en Landschap Tips Nieuwe bestuivingskaart geeft inzicht in aantal bijensoorten

Nieuwe bestuivingskaart geeft inzicht in aantal bijensoorten

0

Op de website van Atlas Natuurlijk Kapitaal is een nieuwe bestuivingskaart te bekijken. Hoe groener een gebied, hoe meer bijensoorten er te vinden zijn.

Op basis van waarnemingen door het Kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden (EIS), is een model gemaakt van de bijendiversiteit in héél Nederland. Voor dit model is er gekeken welke omstandigheden per bijensoort gunstig zijn. Denk aan landgebruik, aanwezigheid van voedsel, type natuur, vegetatiedichtheid, temperatuur en neerslag. Per individuele bijensoort is een model gemaakt en al die individuele berekeningen zijn opgestapeld om tot één kaart te komen. Op de uiteindelijke kaart is dus te zien in welke gebieden (potentieel) de meeste bijensoorten voorkomen.

  • Nieuwe bestuivingskaart geeft inzicht in bijendiversiteit. Foto: Shutterstock

Stedelijk gebied bijenrijker

Een van de dingen die daarin opvallen, is dat er doorgaans meer bijen voorkomen in het stedelijk gebied dan in het landelijk gebied. Verder zijn vooral Limburg en Brabant rijk aan verschillende soorten bijen, de eerste vanwege het heuvellandschap waarin bijen veel nestplaatsen en voedsel vinden en de tweede vanwege de grote variatie aan habitat op de hogere zandgronden.

 

Reageer op dit artikel

avatar