IKL-directeur weg na schandaal rond subsidies Provincie Limburg

IKL-directeur Herman Vrehen is vrijdag door de Raad van Toezicht de wacht aangezegd, nadat eerder vragen rond zijn integriteit waren gerezen. Volgens NRC sluisde Vrehen jarenlang subsidiegeld door naar zijn eigen bv’s. Ook zijn salaris zou hoger zijn dan is toegestaan voor een directeur bij een stichting die als goed doel is erkend. Toezichthouder goede doelen CBF heeft IKL inmiddels onder verscherpt toezicht geplaatst.

Vrehen was naar aanleiding van de publicatie van NRC eerder al op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht van IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen). Vrijdag concludeerde de raad echter dat de directeur definitief niet kan terugkeren. Ook de banden met bedrijven waaraan Vrehen is verbonden, worden per direct doorgesneden door IKL. De Raad van Toezicht zal zelf op termijn ook terugtreden.

Geschrokken

Gouverneur van de provincie Limburg Theo Bovens reageert geschrokken op de publicatie in het NRC: „Het roept het beeld op van onoorbare politieke beïnvloeding. De vraag is of dat klopt. Ik vind dat de Limburgers recht hebben te weten hoe de vork in de steel zit. Daar moet snel duidelijkheid over komen. Dat is ook in het belang van degenen die in het artikel genoemd worden.”

Twee Limburgse CDA-gedeputeerden, Ger Koopmans en Hubert Mackus, hebben vrijdag vanwege het schandaal hun ontslag aangeboden aan Provinciale Staten. De opgestapte gedeputeerden rekenen het zichzelf aan dat ze onvoldoende toezicht hebben gehouden op het handelen van Vrehen.

Koopmans stelt dat de subsidiestromen en opdrachten aan IKL, en aan Herman Vrehen als directeur, maar ook als persoon en eigenaar van diverse bv’s, ‘haaks staan op mijn morele opvatting’. Overigens loopt naar Koopmans zelf nog een onderzoek wegens verdenking van belangenverstrengeling.

Onacceptabel

Mackus schrijft in zijn ontslagbrief: „Er blijken in het landschapsbeheer verwevenheden te bestaan die ongewenst en onacceptabel zijn. Met telkens Herman Vrehen als centrale persoon.” Mackus stelt dat het beeld rijst dat op onoorbare wijze is omgegaan met besteding van subsidiegelden van de provincie.”

Vrehen erkende tegenover NRC dat hij als IKL-directeur zaken doet met zijn eigen bv’s. In het artikel zegt hij dat hij nog steeds achter de manier staat waarop dat gelopen is. Gouverneur Bovens beschouwt de publicatie in NRC handelsblad van 23 maart 2021 als een melding integriteit. Als gevolg daarvan heeft hij de externe adviseur Integriteit Provinciale Staten verzocht een voorstel te doen voor een extern te beleggen integriteitsonderzoek.

Stichting IKL

Stichting IKL werkt sinds 1981 aan de instandhouding van kleine landschapselementen in Limburg. Daarbij stonden oude beheertechnieken zoals zeisen, knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen en hakhoutbeheer hoog in het vaandel. De laatste jaren zet IKL zich ook in voor behoud van biodiversiteit en werkt mee aan de aanplant van bomen. IKL werkt samen met de Provincie Limburg, gemeenten en waterschap, maar ook met lokale partijen en natuur- en landschapsorganisaties. Daarnaast wordt het werk van de stichting gedragen door een grote groep vrijwilligers.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties