Nog geen overeenstemming over nieuwe cao

Werkgevers en werknemers zijn er vrijdag nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een nieuwe cao voor hoveniers en groenvoorzieners. De vakbonden gaan met hun achterban in overleg over het Jaarurenmodel, reiskostenvergoeding en salarissen.

Op vrijdag 18 oktober gingen de cao-onderhandelingen de zevende ronde in. De onderhandelingen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.

Over onderstaande punten is overeenstemming bereikt:
– het invoeren van een nieuw beoordelingssysteem;
– het aanscherpen van de werkingssfeer van de cao;
– het redactioneel verduidelijken van de schoolterugbetalingsregeling;
– het toevoegen van drie nieuwe functies aan de cao (administratief medewerker, secretaresse en receptioniste);
– het inrichten van de paritaire werkgroep SW.

De punten die nog op de onderhandelingstafel liggen zijn het Jaarurenmodel, de aanpassing van de reiskostenvergoeding (woon-werkverkeer) en de loonparagraaf. De vakbonden gaan op korte termijn daarover overleggen houden met hun achterban.