Nomineer uw Boom van het Jaar 2015

Lezers van de vakbladen De Boomkwekerij en Tuin en Landschap kunnen nog steeds een nominatie indienen voor de verkiezing van De Boom van het Jaar 2015.

Het thema van de verkiezing draait dit jaar om ’welkome exoten’ waarbij met ’welkom’ wordt bedoeld dat de boom goed toepasbaar is in Nederland, zowel in stedelijke als in landelijke omgeving. De boom moet het dus goed doen in ons huidige, maar ook in het veranderende klimaat.

Om in aanmerking te komen voor verkiezing moet de boom aan de volgende voorwaarden voldoen:
– de boom is gezond groeiend;
– voldoende voorradig;
– ook toepasbaar buiten Nederland;
– past binnen het thema van de verkiezing dit jaar.

Tijdens de jaarvergadering van de LTO cultuurgroep laan-, bos- en parkbomen in januari 2015 kiezen de leden uit de nominaties dé boom van 2015.

Lezers kunnen hun voordracht sturen naar boomvanhetjaar@hortipoint.nl.