Noord-Holland investeert 35 miljoen in groen

De provincie Noord-Holland stelt in 2014 ruim 35 miljoen euro beschikbaar voor groene projecten en subsidieregelingen. Dit is onderdeel van het het Programma Groen 2014-2018 (PG).

In het PG, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor komende jaren liggen.

Gedeputeerde Jaap Bond: „Door de Rijksbezuinigingen en de onderhandeling over het natuurakkoord tussen de twaalf provincies en het Rijk hebben veel groenprojecten stilgelegen. Nu kunnen we samen met onze partners in het veld weer meters maken. Dat is belangrijk, want het groen op de kaart van Noord-Holland draagt in hoge mate bij aan een aantrekkelijk leefomgeving.”

Prioriteiten
Gedeputeerde Staten gaven al eerder aan dat zij ondanks de Rijksbezuinigingen op Groen niet willen tornen aan de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. In het PG 2014-2018 zijn diverse EHS-projecten opgenomen.

Daarnaast investeert de provincie in Natura2000-gebieden, recreatiegebieden en het verbeteren van de toegankelijkheid van die gebieden.

Subsidieregelingen
Naast diverse concrete projecten, stelt de provincie in 2014 ook een aantal subsidieregelingen open voor initiatieven waar de provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van de provinciale doelen.

Zie het digitale loket op www.noord-holland.nl voor meer informatie over subsidieregelingen en een overzicht van alle groenprojecten uit het Programma Groen.