Noordelijke provincies investeren in groene schoolpleinen

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen geven 404.384 euro subsidie aan acht duurzaamheidsprojecten, waaronder groene schoolpleinen en vergroening woonomgeving woningcorporaties. De subsidie maakt onderdeel uit van het programma Duurzaam Door.

Voor de groene schoolpleinen is 45.000 euro uitgetrokken. Zes Drentse scholen kunnen hiermee hun plein natuurlijker maken. Ze worden daarbij geholpen door ecologisch ontwerp- en adviesbureau Greensytes en IVN. De omgeving van de scholen wordt nadrukkelijk in het ontwerp betrokken, zodat zowel de school als de wijk er voordeel bij hebben.

Woningbouwcorporaties groener
Het IVN en verschillende woningbouwcorporaties in Drenthe en Groningen gaan de komende jaren de directe leefomgeving verduurzamen en vergroenen. De ervaring die IVN heeft opgedaan met projecten als Groen Dichterbij, Tuinreservaten en Generatietuinen zet het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid hierbij in.

IVN ontvangt 90.000 euro subsidie voor het uitvoeren van het project. Verder ontvangt Natuur-en milieufederatie Drenthe subsidie voor de begeleiding en ondersteuning van bewoners bij het duurzamer maken van hun wijk.

Het Programma Duurzaam Door beoogt duurzaamheid in de samenleving te verankeren middels educatie, participatie, bewustwording, voorlichting en kennisdeling.