Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Nulmeting naar residu op potorchidee

  Nulmeting naar residu op potorchidee

  0

  Welke gewasbeschermingsmiddelen zitten er op de potorchidee en in welke hoeveelheden? Stichting Orchidee Nederland en de productcommissie Potorchidee van Royal FloraHolland willen dat in kaart brengen via een vrijwillige, anonieme nulmeting.

   

  Stichting Orchidee Nederland en de productcommissie Potorchidee van Royal FloraHolland (FPC) stellen dat duurzaamheid en betrouwbaarheid steeds belangrijker worden. De maatschappij en afnemers eisen dat, ook van sierteeltproducten. Omdat potorchidee de grootste productgroep is bij Royal FloraHolland, willen de twee eerder genoemde groepen een voortrekker zijn op gebied van duurzaamheid. Een anonieme, betrouwbare nulmeting is daar onderdeel van.

  Telers van potorchidee is recent gevraagd om minimaal een monster (5-6 verkoopklare planten) per bedrijf te laten onderzoeken op residu. Tijdens een productbijeenkomst in week 36 in Noordwijk werd bekend gemaakt dat het lab Groen Agro Control dat onderzoek gaat doen. MPS verzorgt de monstername en verwerking van de gegevens. Het lab gaat op 600 stoffen controleren. Er is budget om de kosten voor het eerste monster van een bedrijf te betalen. Ieder extra monster betaalt de teler zelf en dat kost €175 per monster.

  Benchmark

  Het liefst wil men zoveel mogelijk monsters krijgen. Dat maakt de zogenoemde benchmark groter en het geeft een betrouwbaarder beeld van de huidige situatie bij potorchidee. De eerste aanmeldingen zijn reeds binnen. Bij snijtulp hebben Royal FloraHolland en standsorganisatie KAVB overigens al een vrijwillige nulmeting laten verrichten. Ook de uitslag van die meting is vertrouwelijk, anoniem en alleen bedoeld voor intern gebruik. Maar betrokken partijen stellen zowel bij tulp als bij potorchidee dat zo’n nulmeting ook kan dienen als signaal naar derden, dat men serieus bezig is met het onderwerp duurzaamheid.  En op basis van de uitslag van de nulmeting kunnen risicoanalyses en mogelijke vervolgstappen gemaakt worden.

  Fipronil

  In Noordwijk werd een vergelijking gemaakt met de commotie die is ontstaan rond fipronil in de eieren. En er werd verwezen naar wat er misging in de keten in 2011 toen de Ehec-affaire in de groenten speelde. „Sinds 2011 is er een crisisteam binnen Orchidee Nederland en bij Royal FloraHolland. Met name gewasbescherming is daarbinnen een item. Het is belangrijk om te weten wat er speelt in een gewas en dat je met een geluid naar buiten treedt tijdens een crisis. Een nulmeting helpt om een onderbouwd antwoord te formuleren“, sprak Arnold Hordijk van Orchidee Nederland op de bijeenkomst in Noordwijk.

   

   

  Hans Neefjes
  Hoofdredacteur Hans Neefjes is sinds december 1999 werkzaam bij het Vakblad voor de Bloemisterij.

  Reageer op dit artikel

  avatar