NVTB legt gevolgen uitspraak Hoge Raad over deelschade uit

Een uitspraak van de Hoge Raad die de rekenmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) verwierp, heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd over vergoedingen bij deelschade aan bomen. De NVTB wil hierover nu duidelijkheid scheppen door middel van een bericht en een uitgebreidere toelichting in een brief.

Wat is er aan de hand?
De uitspraak kwam erop neer, dat niet direct een schadevergoeding betaalt hoeft te worden wanneer iemand schade aan een boom doet (bijvoorbeeld graafschade aan de wortels) als de boom niet vervangen hoeft te worden. Een schadevergoeding is pas aan de orde, als na verloop van tijd blijkt, dat de boom toch vervangen moet worden.

Voor de uitspraak werd in zulke gevallen de ’Rekenmethode’ van de NVTB gebruikt. Die komt erop neer dat direct, afhankelijk van de grootte van de schade, een percentage van de ’stichtingskosten’ (aanplant en onderhoud) van de boom vergoed dienen te worden aan de eigenaar.

Het bericht van de NVTB:
„De NVTB heeft samen met drie juristen alle kanten van deze situatie bekeken. Er is nu duidelijkheid over wat er wel en niet kan, wanneer er schade is toegebracht aan een boom. Het aandachtspunt ligt specifiek bij de deelschades aan bomen, waarbij vervanging van de boom niet noodzakelijk is. In deze gevallen kan het schadebedrag niet meer worden berekend volgens de werkwijze die de NVTB tot nu toe hanteerde.

Er verandert in een aantal situaties niets. Namelijk, als de richtlijnen NVTB zijn vastgelegd in contracten, als er sprake is van een noodzaak tot kap of vervanging, als het de handelswaarde betreft of als de feitelijke vervangingskosten berekend kunnen worden. Heeft u een deelschade en zijn bovenstaande onderdelen niet van toepassing, dan heeft u de volgende mogelijkheden tot uw beschikking: u kunt een vordering indienen, alle extra bijkomende beheerkosten doorberekenen of onderhandelen op basis van een NVTB-taxatie.

Belangrijk is en blijft het van toepassing verklaren van de Richtlijnen van de NVTB en deze als standaardclausule op te nemen in al uw bestekken, APV’s, bomenverordeningen en vergunningen. Op die manier blijft het voor u mogelijk om schades aan bomen, die niet vervangen hoeven te worden, gecompenseerd te krijgen. De NVTB gaat de komende periode verder met het doorontwikkelen van de richtlijnen, om ook deelschades eenduidig en passend binnen de actuele jurisprudentie te kunnen blijven taxeren.”

Meer informatie
Een uitgebreide toelichting is te lezen in een brief van de NVTB. Voor digitale abonnees zie het artikel dat mr. Jilles van Zinderen maart dit jaar over dit onderwerp schreef in Tuin en Landschap. Voor meer vragen kunt u terecht bij een van de NVTB taxateurs.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties