Ondernemersorganisaties hekelen bezuiniging op geschillencommissies

MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen het einde van geschillencommissies als het kabinet de bezuiniging daarop doorzet. De Tweede Kamer bespreekt binnenkort de bezuinigingsplannen.

Zonder overheidsbijdrage zal het bedrijfsleven meer geld in de commissies moeten steken, en dat zal leiden tot een ‘domino van opzeggende branches’, aldus de ondernemersorganisaties.

Steeds duurder
Het bedrijfsleven draagt op vrijwillige basis jaarlijks €3,8 miljoen bij aan de kosten van de 55 geschillencommissies. De overheid neemt €1,1 miljoen voor haar rekening, maar het ministerie van Justitie bouwt dat de komende jaren af uit bezuinigingsoverwegingen. Als branches in reactie daarop ook stoppen, zullen de kosten voor het resterende bedrijfsleven steeds verder omhoog gaan.

Buiten rechter om
De geschillencommissies, waarbij consumenten terechtkunnen met klachten, vormen een laagdrempelig en goedkoper alternatief voor de gang naar de rechter, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Het verdwijnen van deze commissies, die bindende uitspraken doen, staat volgens de ondernemersorganisaties haaks op het kabinetsbeleid om problemen buiten de rechtszaal om op te lossen.