Onderwijsinstellingen Zuidwest Nederland vormen Groene Metropool

De besturen van Edudelta, Lentiz, Prinsentuin en Wellantcollege hebben de intentie uitgesproken om samen op te trekken in Zuidwest Nederland. Hierdoor ontstaat een onderwijscluster voor groen vmbo en mbo, onder de naam ‘De Groene Metropool’.

Dit wordt als een belangrijke stap gezien om op een adequate manier met kwalitatief hoogwaardig onderwijs, tijdig te kunnen inspelen op de steeds sneller veranderende vraag vanuit het regionale bedrijfsleven en de politiek, en vanuit de leerling en de student.

Het groene bedrijfsleven in Zuidwest Nederland innoveert snel. De topbedrijven in de groene sectoren zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om hun vaak mondiale positie te behouden. Zij hebben behoefte aan een moderne, flexibele partner in het onderwijs, die tijdig meebeweegt met deze steeds veranderende vraag.

Drie pijlers
De samenwerking richt zich op drie pijlers: innovatie, kwaliteit en onderwijs. Hierdoor versnelt de innovatiekracht van het onderwijs. Dit is essentieel om tijdig aan die vraag te kunnen voldoen.

Het voornemen is de intentieverklaring binnen een jaar om te zetten in een uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst. Het doel is dat De Groene Metropool een krachtig middel wordt om een kwaliteitsimpuls te realiseren voor de regio, de sectoren en voor de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen en studenten.