Onderzoek levert 60 plekken op voor kleinschalig groen in Amsterdam

  Een onderzoek door Wageningen UR naar mogelijkheden voor kleinschalig groen in Amsterdam heeft 60 locaties opgeleverd die hiervoor geschikt zijn. Groen Platform Amsterdam (GPA) dat opdracht gaf voor het onderzoek, gaat met 40 van deze locaties aan de slag.

  In 2018 is het onderzoeksrapport ‘Groei vs. Groen – Drie casestudies over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam’ gepubliceerd. In het onderzoek staat dat groen essentieel is voor een toekomstbestendig Amsterdam.

  No regret-maatregel

  Een van de conclusies was dat postzegelparken of buurttuinen een no regret-maatregel vormen. De baten overstijgen de kosten daarbij ruim. Dit vormde het uitgangspunt voor een tweede het rapport wat met een inventarisatie van geschikte locaties voor
  postzegelparken of buurttuinen in Amsterdam.

  De pijlers, die ook terugkomen in de gemeentelijke Groenvisie, zijn gebruikt als uitgangspunten voor dit onderzoek. Dit zijn: natuur, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en gezondheid. De resultaten uit dit onderzoek kunnen dan ook goed gebruikt worden voor de uitvoering van de groenvisie.

  Follow-up

  De gemeente Amsterdam heeft dit onderzoek mede begeleid en gaat met het GPA in gesprek voor de follow-up. Bewoners kunnen via de gemeente Groen in de Buurt- budget (GiB) aanvragen om groene buurtprojecten te realiseren. Een organisatie als De Gezonde Stad, met het programma Park om de Hoek, kan hierbij de nodige ondersteuning leveren.

  Naast het rapport heeft het onderzoek een interactieve inspiratiekaart opgeleverd die te vinden is op buurtgroen020.nl. Alle Amsterdammers worden opgeroepen om hier een kijkje te nemen voor een geschikte locatie in de buurt. De inspiratiekaart laat zien dat er nog volop mogelijkheden zijn in Amsterdam om te vergroenen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties