Onderzoek naar productie biogas uit gras

Provincie Flevoland verleent een subsidie van €46.000 voor onderzoek naar de productie van biogas uit gras. Het project sluit aan bij het doel van de provincie om energieproductie duurzamer te maken.

De firma HarvestaGG uit Lelystad gaat het vervolgonderzoek doen naar de productie van biogas uit gras. Door vergisting wordt het biogas gevormd.

In de vergister wordt als hoofdstroom speciaal geteeld gras toegevoegd. Daarnaast worden ook bermgras, slootmaaisel en agrarische restproducten gebruikt om biomassa om te zetten naar biogas.

Koploper
Flevoland heeft een koploperspositie op het gebied van duurzame energie en zet daarom in op de ontwikkeling van biogasproductie. Gedeputeerde Bert Gijsberts: „Door dit onderzoek te steunen draagt Flevoland bij aan de doelstelling dat de provincie in 2020 100% energieneutraal wil zijn.”

HarvestaGG heeft de afgelopen jaren praktijk- en laboratoriumonderzoek gedaan om uit hernieuwbare biomassa groene grondstoffen te produceren. Om tot verdere productie van biogas te komen zijn praktijkgegevens nodig over het regionaal aanbod van grondstoffen, waaronder gras.