Onderzoek naar vervuiling op gewas in stad

Wageningen UR heeft afgelopen zomer metingen gedaan naar het effect van luchtvervuiling op gewassen in de stad. Op de daktuin langs de A10 in Amsterdam is het effect van luchtvervuiling op voedselveiligheid onderzocht.

Eind van de zomer werden zes verschillende producten ongewassen bemonsterd op zware metalen (cadmium, kwik, lood) en PAK’s (poly-aromatische carbonaten).

Uit de resultaten bleek dat op kruiden (munt, peterselie, rozemarijn en bieslook) net boven de meetgrens, maar in de meeste gevallen onder de EU-referentiewaarden lood en cadmium gevonden werd.

Ook werden er sporen van PAK’s gevonden. Op bessen (kruisbes) en groenten (rode kool) kon geen vervuiling gemeten worden.

Afgespoeld
Omdat de EU-referentiewaarden worden vastgesteld met gewassen product, is een tweede bepaling gedaan met gewassen munt. Hieruit bleek dat eventuele vervuiling volledig van het blad afgespoeld kan worden.

Het fijnstof is dus in zeer kleine hoeveelheden aanwezig op het blad, maar kan door het gangbare gebruik van wassen goed van het product afgespoeld worden.

Dit kleinschalige onderzoek maakt geen statistisch onderbouwde claim, maar geeft een indicatie van verontreiniging van gewassen in gebieden met luchtverontreiniging.